Оценка на материала

Изборът на подходящи материали е от решаващо значение за цялостното производство на пластмасови изделия за формоване. Специфичните за приложение изисквания винаги обуславят нуждата от определени свойства като химическа устойчивост, якост на опън, устойчивост на удар или пластичност. Ние имаме опит и знания, за да препоръчаме подходящите материали за нуждите и изискванията на вашето приложение, независимо от дебелината, твърдостта, еластичността и ефективността на триенето. Нашият инженерен екип е способен да анализира и оцени механичните характеристики, химическата устойчивост и разходите за необходимите материали.

Термопластика с висока температура

Ултем

Течни кристални полимери (LCP)

Полифенилен сулфиди (PPS)

Полисулфон (PSU)

Полиетер кетон (PEEK)

Високопроизводителни термопласти

Полиуретан (PU)

Полибутилен терефталат (PBT)

Поливинилиден дифлуорид (PVDF)

Смеси от ABS / PC

Поликарбонат (PC)

Акрил (PMMA)

Найлон (PA)

Ацетали (POM)

Термопластични еластомери (TPE)

Търговски термопласти

Полипропилен (PP)

Полиетилен (PE)

Полистирол (PS)

Поли винил хлорид (PVC)

Полиетилен с висока плътност (HDPE)