ПОСТАВЕТЕ ЛИВАНЕ И СВЪРЗАНЕ

Формоването на вложки е процес, при който термопластичната смола се формова около друг компонент. Често метални компоненти като резбови вложки или крепежни елементи се използват при формоване на вложки, но други компоненти могат да бъдат използвани като; пластмаси, керамика и други материали. Има много предимства на формоването на вложки, което включва; намаляване на разходите за труд, намаляване на частичното тегло, подобрения в качеството, функционалността на продукта и подобренията е цялостната структура на компонентите. Също така, вмъкването на формоване е по-рентабилно и ефикасни решения за сложен монтаж.

Подобно на формовъчното формоване, процесът на свръхформоване включва термопластична смола, която се формова върху или около друг материал, за да се образува един твърд компонент. Свръхформоването оптимизира производствения процес на компоненти със сложен дизайн, претоварени възли, подробни козметични аспекти и подобрява свързването между двете смоли.