ИНЖЕКЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Инжекционна работилница:

Специализиран в процеса на формоване на инженерни материали, опитен в 2K и 3K инжектиране, прекалено формоване и асистиране на газ, с изключение на стандартното инжекционно формоване.

Разполагаме с 16 машини за инжектиране в дома от 60 до 500 тона. Производственият капацитет на формоването е в процес на разширяване, за да отговори на повече изисквания за поръчки на клиенти сега.

Ние предлагаме нестандартни и персонализирани пластмасови 2K и 3K инжекционни аксесоари за обединяване и система за управление, за да отговорим на много форми за специални части, този тип инжекционен блок ще бъде добавен към общата машина за формоване или 2K & 3K матрица.